A projektről

Projekt címe: Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integráció (TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00005)

Kedvezményezett: Nagybajom Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

  • Nagybajom Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
  • Somogy  Megyei Kormányhivatal
  • Alternaiv Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága 

Megítélt támogatás: 350 000 000 forint
A támogatás mértéke: 100 %
Támogatási szerződés aláírásának napja: 2017. május 31.
A projekt időtartama: 2017.06.01 – 2021.05.31.

A projekt átfogó célja hozzájárulni Nagybajom térség foglalkozási szintjének emelkedéséhez, az itt élő munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációján keresztül, és a projekt területén élők életszínvonalának emelkedéséhez, a szegénységben élők felemelkedéséhez.

A projekt konkrét célja:
- a Nagybajom Térségi Foglalkoztatási Paktum kialakítása
- képzési és foglalkoztatási programok támogatása
- álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények alapján.

A célcsoportok:
- az alacsony iskolai végzettségűek;
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők;
- 50 év felettiek;
- GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek;
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők;
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek;
- megváltozott munkaképességűek;
- roma nemzetiséghez tartozók.

Várható eredmények:

  • A foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 227 fő
  • A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma: 100 fő
  • A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 20 fő
  • A foglalkoztatási paktum keretében képzésbe vontak száma: minimum 25 fő
Fel